Aile Dizimi Bilgilendirme

Created with Sketch.

Bu yazıda Aile Dizimi çalışmasının genel hatlarını bulabilirsiniz.Ayrıca aile dizimi bakış açısıyla sevgi, yaşam, kazanç ve başarıyı engelleyen 5 etkinin neler olduğunu genel olarak keşfedebilirsiniz. Sonunda, aile dizimi çalışması nasıl yapılır ve aile dizimi çalışmasına katılmak için neler yapılabilir öğrenebilirsiniz.

Bugün aile dizimi ile tanıştınız çünkü bir şekilde merakınızı cezbetti. Belki yıllar önce, benim bu yöntemle tanışmama aracı olan yakın arkadaşım gibi, size bir arkadaşınız önerdi. Belki başka birinin bu çalışmayla ilgili olumlu deneyimi size ilham oldu. Belki medyada denk geldiniz ve merak ettiniz. Nihayetinde, yaşamda ‘düşündüğünüzden daha fazlası’ olduğuna ikna olduğuna ve bir adım atmak istiyorsunuz.

Aile Dizimi çalışması, problemlerinizi çoğu yöntemden daha kısa sürede çözebilmeniz için bir kapı açabilir. Ait olduğunuz ilişki sistemlerinin gizli etkileri keşfetmek, görselleştirmek ve onları şekillendirmek için bir fırsat sağlar. İnsan davranışınını, duygularını ve zihnini ele geçiren aidiyet, suçluluk ve masumiyet kavramlarının yaşamı gizliden gizliye nasıl yönettiğini anlamanızı mümkün kılar.

Hayatınızda, yakın ilişkilerinizde, sağlığınızda ve işinizde karşılaştığınız zorlukların çoğu, bağlı olduğunuz aile ilişkileri ağının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu ilişki bağları sizi güçlendiren ya da zayıf düşüren etkiler oluşturabilir.

Bu etkilerin gücünü hissedersiniz, ancak nereden geldiklerini, bunlara nasıl erişeceğinizi veya değiştireceğinizi bilmediğinizde zorlu döngüler başlar.

Aile Dizimi çalışması, problem çözme konusunda etkililiği nitel ve nicel araştırmalarla test edilmekte ve görülmekte olan uygulamalardan biridir.

Aile Dizimi Bakış Açısıyla
Sevgi, Yaşam, Kazanç ve Başarıyı Engelleyen 5 Etki

1- Bağlanma Örüntüsünde Kesinti: Bir bebeğin yaşamının ilk 2-3 yılının, yetişkin yaşamındaki başarının ya da başarısızlığın önemli belirleyicileri olduğu oldukça iyi bilinmektedir. Bu zaman dilimindeki sevgi ve temel bakım akışı kesintiye uğradığında ya da basitçe hiç kurulmadığında, çocuklar aile ruhundan ve daha sonra çevrelerindeki dünyadan güç almakta zorlanır. Bağlanma modeli zorlu zamanlarda nereden, nasıl güç alınabileceğini belirlemeye yardımcı olabilir.

2- Çekirdek Ailede Zamansız veya Trajik Olaylar: Düşükler, bebeklerin hayata erken veda etmesi ve çocuklar küçükken bir ebeveynin zayıflatıcı hastalığı veya yaşama veda etmesi, bu olayları yaşayanlar tarafından bastırıldığında, daha sonra sorunlu duygusal bağlılıklar ya da blokajlar yaratır. İnsanlar büyüdüklerinde, genellikle şu soruları sorarak, derinlerde yatan duygusal örüntüleri anlamlandırabilirler: “benim de hissettiğim bu acı, korku, keder veya öfke hisslerini, aile hikayemde başka kimler neden hissetmiş olabilir?”

3- Hiyerarşi Karmaşası: Okul öncesi yaş civarında, çocuklar bir ebeveynin, kendilerine sevgi, bakım ve koruma sağlayamacağını veya veremeyeceğini fark etmeye başlarlar. Bu yüzden çocukluk özgürlüğünden vazgeçer ve ebeveyni ya da küçük kardeşlerini ya da her ikisini birden yetiştirmeye başlar. Buna ‘ebeveynleşme’ de denir ve ‘erkenden olgunlaşan/büyüyen çocuklar’ bu kategoriye girebilir.

4- Eski Eşler veya Yarım Kalan Aşkların Dışlanması: Boşanma ve yeniden evlenme kültüründe, aileler bir veya daha fazla kez yeniden kurulur. Ancak aile ruhu, bu durumlarda bile biyolojik ebeveynleri veya eski partnerlere olan derin sevgiyi hatırlar. Eski eşler veya yarım kalan aşklar unutulmaya çalışıldığında, onların anıları bastırılır ya da çocuklar eski eşlerin aralarındaki mücadelelerde silah gibi kullanılırlar (bu durum sıklıkla evli çiftlerde de görülebilir).

5- Büyük Adaletsizlikler: Büyükebeveynlerin bir iş ortağını ya da kardeşlerin birbirini sömürerek zenginleşmesi ya da büyük büyükbabanın çok kötü muamele gören bir çok çalışana sahip olması durumunda, bir torunun açıklanamayan yoksulluk yaşayacağı zamanlar vardır. Ya da bir şekilde, geçmiş kuşaklarda gerçekleşenleri telafi etmek için altta yatan bir ihtiyaç doğar. Buradaki sadakat, bir aile üyesi tarafından zarar gören kişiye veya gruba aittir. Çocuk kendi ailesine ne kadar az bağlı hissediyorsa, zarar gören kişiler veya gruplara içten içe o kadar bağlıdır.

Aile Dizimi Çalışması Nasıl Yapılır,
Nasıl Katılım Sağlanır?

Aile Dizimi çalışması çoğunlukla grup olarak, bazen de birebir yapılır. Ofisimizde uygulanan şekliyle birebir aile dizimi hizmeti almak için, en az 1 defa grup çalışmasına katılmış olmak gereklidir. Grup çalışmaları saat 13.00’da başlayıp 18.00’da tamamlanır. Grup çalışmasında iki çeşit katılım sağlanır:

1- İzleyici/Temsilci: Çalışmaya ilk defa katılacak olanlar mecburiyetle izleyici/temsilci olarak katılırlar. Daha sonraki tarihlerde gerçekleşecek çalışmalarda dizim talep edebilirler. Bu şekilde katılım sağlayanlar çalışmayı gözlemleyebilir, deneyimleyebilir, rol alabilirler. Bu hizmeti talep etmeden önce çalışmayı gözlemlemek anlamlı olacaktır. Ayrıca, dizim talebi kontenjanı dolmuşsa ve çalışmaya dahil olmak istiyorsanız izleyici/temsilci olarak da katılabilirsiniz.

2- Dizim Talebi: Daha önce en az 1 defa aile dizimi çalışmasına katılmış olanlar, kendileri için dizim talep edebilirler. Dizim talebi eş, iş, sağlık, çocuklarla ilişki, psikolojik esenlik, çıkmazda hissedilen konularla ilgili olabilir. Aile Dizimi çalışması, oldukça geniş yelpazede problemi ele alabilen uygulamalardan biridir.

Çalışma Konumu ve Ücretlendirme:
– İstanbul’da yapılan çalışmalar Beylikdüzü ofisimizde gerçekleştirilmektedir.
– İstanbul dışında yapılan çalışmaların adresleri katılımcılara başvuru sırasında iletilmektedir.

Ücretlendirme:
Ücretlendirme dönemsel ekonomik koşullara göre farklılık gösterebilse de, güncel olarak;
İzleyici/Temsilci katılımcı ücreti: 100tl
Dizim Talebi: 400tl

Çalımaya katılım kararınız kesinleştiğinde, ofisimizin WhatsApp hattına yazarak, kayıt olmak üzere bu numaradan iletişime geçebilirsiniz: 05526101103